Producten

Mediris wachtpost is de meest moderne en gebruiksvriendelijke software voor het medische en administratieve beheer van een huisartsenwachtpost. De webapplicatie werd speciaal ontwikkeld om gebruikt te worden op mobiele toestellen zoals een tablet, smartphone of laptop om op die manier eenvoudig inzetbaar te zijn bij huisbezoeken.

Lees meer

Mediris wacht is een moderne webapplicatie voor huisartsen voor het versturen van medische verslagen tijdens wachtdiensten (of vervangingen) naar de eHealthBox van een collega. Op basis van de geregistreerde gegevens kunnen er statistieken opgevraagd worden voor de jaarlijkse rapportering van de huisartsenkring.

Lees meer

Mediris multi is een gebruiksvriendelijk patiëntendossiersysteem met een focus op informatieuitwisseling tussen zorgverleners (huisartsen, dokter specialisten en paramedici). De Mediris multi webapplicatie is uitermate interessant voor dokter specialisten zonder nood aan een uitgebreid elektronisch medisch dossier of voor paramedici zoals diëtisten, podologen, kinesisten, psychologen, verpleegkundigen, etc. die graag de huisarts van de patiënt op de hoogte houden van zijn of haar behandeling.

Lees meer

Mediris efact is een webapplicatie voor een efficiënte en volledig elektronische facturatie van derde betaler prestaties rechtstreeks naar de mutualiteiten. Dit zowel voor de eigen praktijkprestaties als voor prestaties tijdens wachtdiensten en vervangingen. Prestaties die worden geregistreerd in Mediris wacht(post) kunnen automatisch worden gefactureerd via Mediris efact.

Lees meer

Mediris recipe is een webtoepassing om vanop elk toestel (vast en mobiel) snel een elektronisch voorschrift via Recip-e aan te maken. In enkele clicks kan er een voorschrift worden aangemaakt zonder dat hiervoor een elektronisch medisch dossier vereist is.

Lees meer

Mediring is een oplossing voor het uitwisselen van medisch-vertrouwelijke documenten via de eHealthBox. De software bestaat zowel in een versie voor eindgebruikers (huisartsen, dokter specialisten en paramedici) als in een versie voor grote verzenders (ziekenhuizen en labo’s).

Lees meer