Mediris wacht: Informeer uw collega

Mediris wacht is bedoeld voor huisartsenkringen (zonder wachtpost) waarvan de leden tijdens de wachtdienst elkaar op de hoogte wensen te houden van de geziene patiënten. Via Mediris wacht wordt er door de wachtarts een verslag opgemaakt en verstuurd naar de behandelende arts waarbij dit verslag automatisch in het elektronisch medisch dossier van de patiënt terecht komt.

 

Eigenschappen

 • Zeer eenvoudig in gebruik, geen voorkennis nodig
 • Web-based: geen installatie en bruikbaar vanaf elke Pc, Mac, tablet of smartphone
 • Elektronische verslaggeving via de eHealthBox (automatisch ingelezen door het EMD)
 • Alle huisartsen in Vlaanderen zijn bereikbaar
 • Bruikbaar bij klassieke wachtdienst, verlof, ziekte of vervangingen
 • Mogelijkheid tot gestructureerde codering (ICPC2/ICD10 registratie)
 • Geïntegreerd opvragen van de verzekerbaarheid van de patiënt via MyCareNet
 • Instellen van de GMD-houder van de patiënt als ontvanger van het verslag
 • Raadplegen van de sumehr van de patiënt via Vitalink
 • Elektronisch voorschrijven via Recip-e
 • Online tarificatie
 • Rechtstreekse facturatie van derde betaler prestaties via efact
 • Aanmaken statistische jaaranalyses (conform de normen verslaggeving aan RIZIV)

Screenshots